دانلود سریال Malcolm in the Middle

دانلود سریال Malcolm in the Middle

کارگردان:

بازیگران:

یک مرد جوان با استعداد و باهوش سعی می‌کند زندگی، بلوغ و عشق را طی کند و در عین حال تلاش می‌کند تا از خانواده‌ی نابسامان و ناکارآمد خود جان سالم به در ببرد.

لینک های دانلود سریال Malcolm in the Middle

  • فصل 1
  • فصل 2
کیفیت WEB-DL 480p
دانلود زیرنویس
لینک دانلود نام فایل زبان حجم انکدر رزولوشن
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E01.Pilot.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E02.Red.Dress.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E03.Home.Alone.4.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E04.Shame.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E05.Malcolm.Babysits.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E06.Sleepover.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E07.Francis.Escapes.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E08.Krelboyne.Picnic.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E09.Lois.vs.Evil.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E10.Stock.Car.Races.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E11.Funeral.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E12.Cheerleader.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E13.Rollerskates.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E14.The.Bots.and.the.Bees.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E15.Smunday.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S01E16.Water.Park.1.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
کیفیت WEB-DL 480p
دانلود زیرنویس
لینک دانلود نام فایل زبان حجم انکدر رزولوشن
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E01.Traffic.Jam.2.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E02.Halloween.Approximately.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E03.Loiss.Birthday.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E04.Dinner.Out.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E05.Casino.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E06.Convention.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E07.Robbery.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E08.Therapy.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E09.High.School.Play.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E10.The.Bully.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E11.Old.Mrs.Old.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E12.Krelboyne.Girl.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E13.New.Neighbors.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E14.Hal.Quits.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E15.The.Grandparents.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E16.Traffic.Ticket.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E17.Surgery.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E18.Reese.Cooks.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E19.Tutoring.Reese.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E20.Bowling.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E21.Malcolm.vs.Reese.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E22.Mini-Bike.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E23.Carnival.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E24.Evacuation.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
دانلود Malcolm.in.the.Middle.S02E25.Flashback.480p.WEB-DL.nSD.x264-NhaNc3.mkv زبان اصلی 350 MB NhaNc3 852×480
نظر شما بعد از تایید مدیریت در وبسایت نمایش داده میشود.