کارنامه کاری امیر حکیمی

Gladiator 8.5 دوبله فارسی رتبه 38 از 250

Gladiator

For a Few Dollars More 8.2 دوبله فارسی رتبه 127 از 250

For a Few Dollars More

Forrest Gump 8.8 دوبله فارسی رتبه 12 از 250

Forrest Gump

Raging Bull 8.1 دوبله فارسی رتبه 158 از 250

Raging Bull

فیلم های برتر