250 فیلم برتر IMDb

The Shawshank Redemption 9.2 دوبله فارسی رتبه 1 از 250

The Shawshank Redemption

The Godfather 9.2 دوبله فارسی رتبه 2 از 250

The Godfather

The Godfather II 9 دوبله فارسی رتبه 4 از 250

The Godfather II

12 Angry Men 9 دوبله فارسی رتبه 5 از 250

12 Angry Men

The Good the Bad and the Ugly 8.8 دوبله فارسی رتبه 10 از 250

The Good the Bad and the Ugly

Forrest Gump 8.8 دوبله فارسی رتبه 12 از 250

Forrest Gump

The Matrix 8.7 دوبله فارسی رتبه 17 از 250

The Matrix

Goodfellas 8.7 زیرنویس رتبه 18 از 250

Goodfellas

One Flew Over the Cuckoos Nest 8.6 دوبله فارسی رتبه 19 از 250

One Flew Over the Cuckoos Nest

Se7en 8.6 دوبله فارسی رتبه 20 از 250

Se7en

فیلم های برتر